RESET

 Adresář registrů
RESET

Již ukončený klinický registr pacientů s tumory v selární krajině.

start projektu: 06/2008

ukončení projektu: 07/2018

RESET byl klinický, zcela neintervenční registr zaměřený na sběr klinických dat za účelem mapování incidence, prevalence, morbidity a mortality pacientů s expanzemi selární oblasti.

RESET byl registr, do něhož byla zapojena vybraná klinická centra, a to na zcela dobrovolné bázi. Projekt byl zahájen v roce 2008 a byl provozován pod autorským vedením pracoviště VFN v Praze.

Projekt byl postaven na sběru dat pro jasně definované klinické hypotézy. V první fázi nešlo o sběr reprezentativních epidemiologických dat, ale spíše o sledování dobře klinicky definovaných skupin pacientů.

Projekt RESET byl připraven jako zcela neintervenční registr, zaměřený na retrospektivní-prospektivní sběr klinických dat. Retrospektivní srovnání byla prováděna buď na longitudinálních časových sledováních nebo principem „case-control“.

U jasně definovaných skupin pacientů registr sledoval celý časový vývoj od diagnostických údajů až po výsledek terapie s následným dlouhodobým sledováním s ročními aktualizacemi („follow-up“). Kromě dispenzarizovaných a nově diagnostikovaných pacientů byla do registru zaznamenávána i základní data od pacientů léčených dříve a již zemřelých. Tím bylo umožněno kvalitní hodnocení mortality i parametrů přežití.

Na www stránkách projektu RESET se můžete dočíst podrobnější informace o:

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prof. MUDr. Václav Hána, CSc. (odborný garant pro Českou republiku), prim. MUDr. Peter Vaňuga, Ph.D. (odborný garant pro Slovenskou republiku)
  • Podpora: Novartis s.r.o.
  • Partneři: 9 specializovaných pracovišť v České republice a na Slovensku (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu RESET)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu RESET
RESET: klinický registr pacientů s tumory v selární krajině