KELLY

 Adresář registrů
KELLY

Registr výsledků vyšetření na přítomnost mutace EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice.

start projektu: dubna 2014

Projekt Kelly vznikl v roce 2014 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat a vyhodnocovat data o počtu a šíři diagnostiky u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit především jako zdroj anonymizovaných informací o tomto nádorovém onemocnění v ČR.

Projekt byl iniciován na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), v současné době pokračuje na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Do registru jsou zadávány všechny nově diagnostikované a mikroskopicky ověřené případy NSCLC. U každého nádoru je zaznamenávána celá řada histologických parametrů, jejichž analýza umožní zpětně detailní zhodnocení; registr tak poskytuje cennou zpětnou vazbu ohledně kvality práce jednotlivých laboratoří.

Zvláštní pozornost zasluhuje možnost detailního sledování počtu vyšetření EGFR v české populaci. Elektronický registr je navržen jako nástroj pro monitoring průběhu a výsledků vyšetření EGFR a ALK jako významného diagnostického markeru NSCLC a prediktoru pro užití ekonomicky náročné, ale u správně vybraných pacientů velmi efektivní cílené biologické léčby. Zpětně lze sledovat údaje o počtech prováděných molekulárně-genetických vyšetření a o podílu zjištěné pozitivity dle jednotlivých pracovišť a regionů včetně kontextu k morfologii vzorku. Registr by měl umožnit i případné dohledání a ověření nejasných nálezů.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
  • Podpora: Boehringer Ingelheim, s.r.o.
  • Partneři: 16 patologických pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Kelly)
KELLY: registr výsledků vyšetření na přítomnost mutace EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice