PID – databáze primárních imunodeficiencí

 Adresář registrů
PID – databáze primárních imunodeficiencí

Neintervenční, multicentrická, prospektivní studie sledující vývoj a léčbu vrozených dysfunkcí imunitního systému.

start projektu: 04/2012

Databáze primárních imunodeficiencí vznikla v roce 2011 jako klinická neintervenční studie s cílem epidemiologického sběru dat o pacientech trpících touto vrozenou dysfunkcí imunitního systému.

Primární cíl projektu:

  • zjištění epidemiologického stavu pacientů na území ČR.

Sekundární cíle projektu:

  • zjištění vývoje onemocnění při léčbě imunoglobuliny,
  • zjištění vývoje onemocnění hereditárním angioedémem (HAE).

Další důležité informace:

  • Odborná garance: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
  • Partneři: 19 specializovaných zdravotnických pracovišť v České republice