OBAAMA-CZ

 Adresář registrů
OBAAMA-CZ

Již ukončený klinický registr zaměřený na anesteziologickou praxi v porodnictví.

start projektu: 11/2011

ukončení projektu: 11/2011

Projekt OBAAMA-CZ (OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes in the CZech Republic) byl klinický registr zaměřený na anesteziologickou praxi v porodnictví. Projekt byl odborně garantován skupinou pěti expertů, kteří byli nominováni Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM ČLS JEP. Projekt OBAAMA-CZ se svými výsledky podílel na zmapování a následném zlepšení anesteziologické a algeziologické péče u rodiček v peripartálním období.

Primární cíle projektu:

 • Sledování údajů o zvyklostech perinatologické anestezie/analgezie v ČR
 • Měsíční sledování počtu rodiček, u nichž je proveden anesteziologický/algeziologický výkon v České republice
 • Hodnocení zvyklostí na pracovištích
 • Zaznamenání parametrů týkajících se anesteziologické péče v peripartálním období a základních perinatologických parametrů

Sekundární cíl projektu:

 • Porovnání se zahraniční praxí na základě dostupných dat z USA a Velké Británie.

Další důležité informace:

 • Odborná garance: MUDr. Petr Štourač, MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (Fakultní nemocnice Brno), MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MUDr. Pavlína Nosková (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), MUDr. Radka Klozová (Fakultní nemocnice v Motole)
 • Partneři: desítky porodnických pracovišť v České republice (jejich aktuální přehled naleznete na www stránkách projektu OBAAMA.CZ)
 • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu OBAAMA.CZ
OBAAMA-CZ: klinický registr zaměřený na anesteziologickou praxi v porodnictví

Literatura

 1. Štourač P, Bláha J, Klozová R, Nosková P, Seidlová D, Brožová L, Jarkovský J. Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey. Anesthesia & Analgesia 2014. [Epub ahead of print] doi: 10.1213/ANE.0000000000000572
 2. Štourač P. Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes – reálná zpráva o anesteziologické praxi na českých porodních odděleních. Anesteziologie a intenzivní medicína 2013; 24(2): 81–82.
 3. Štourač P, Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D. Současné postupy v porodnické anestezii IV. – anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(2): 123–134.
 4. Štourač P, Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D, Jarkovský J, Zelinková H. Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(5): 341–347.
 5. Štourač P, Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D, Jarkovský J, Zelinková H. Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Česká gynekologie 2015. [Accepted]