NSCLC stage III

 Adresář registrů
NSCLC stage III

Již ukončený mezinárodní klinický registr shromažďující data o léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), u nichž bylo diagnostikováno onemocnění v klinickém stadiu III.

start projektu: 10/2014

ukončení projektu: 07/2018

Projekt „NSCLC stage III“ byl mezinárodní, multicentrický, prospektivní, observační, neintervenční registr pacientů s NSCLC ve střední a východní Evropě. Cílem projektu bylo sledovat a popsat běžnou praxi ve strategii léčby u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve stadiu III v participujících zemích střední a východní Evropy.

  • Odborná garance: MUDr. Milada Zemanová; Karin Dieckman, MD; prof. Robert Pirker, MD; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; Guyla Ostoros, MD
  • Partneři: onkologická pracoviště v několika středoevropských a východoevropských zemích (Česká republika, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Srbsko)