OBAAMA-INT

 Adresář registrů
OBAAMA-INT

Prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie, která má za cíl postihnout všechna pracoviště poskytující anesteziologické služby v peripartálním období v ČR a SR a dosáhnout tak co nejrealističtějšího obrazu o tomto segmentu anesteziologické péče.

start projektu: 11/2015

Porodnická anestezie a analgezie je jednou z nejspecifičtějších služeb poskytovaných anesteziologem. Anesteziolog musí zohlednit velké množství rizik, které přináší patofyziologie těhotenství [1]. Samostatnou kapitolou je podávání celkové anestezie, a to i v časném poporodním období [2]. Reálnou obavou zůstává až 10x (1:250 versus 1:2500) zvýšené riziko obtížného zajištění dýchacích cest v těhotné populaci [3]. Naproti tomu obavou neprokázanou je zvýšené riziko aspirace kyselého žaludečního obsahu a rozvoj Mendelsonova syndromu [2, 4]. Nezodpovězenou, ale aktuální otázkou je, zda zmíněná rizika přetrvávají i do časného poporodního období a zda je případně anesteziologové implementují do svých postupů, tedy zda preferují podávání neuroaxiální blokády u těchto výkonů a zajištění dýchacích cest orotracheální intubací v případě podání anestezie celkové, jako je tomu v případě anestezie pro císařský řez [5, 6]. Prospektivní observační studie OBAAMA-CZ, která proběhla v listopadu 2011, ukázala, že se v nedávném období v České republice zvýšila četnost neuroaxiální anestezie při císařském řezu a dále, ale ve srování se západními zeměmi je stále nízká. Studie OBAAMA-CZ ukázala na vysokou penetraci anesteziologických služeb v peripartálním období v ČR. Studie OBAAMA-CZ byla široce publikována [7, 8, 10, 11] v letech 2012–2015.

Studie OBAAMA-INT je koncipována jako prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie. Byla registrována v mezinárodní databázi klinických studií ClinicalTrials.gov, kde jí bylo přiděleno ID NCT02380586.

Primární cíl projektu:

 • Zjistit aktuální anesteziologickou praxi pro výkony v peripartálním období v České republice a na Slovensku.

Sekundární cíle projektu:

 • Zjistit převládající formy porodnické anestezie a analgezie.
 • Podrobně popsat anesteziologickou praxi v peripartálním období včetně výskytu komplikaci.

Další důležité informace:

 • Odborný garant: MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
 • Partneři: zdravotnická pracoviště poskytující anesteziologické služby v peripartálním období v České republice a na Slovensku (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu OBAAMA-INT)
 • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu OBAAMA-INT
OBAAMA-INT: prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie zaměřená na anesteziologickou praxi v porodnictví

Literatura

 1. Chestnut D et al. Chestnut's Obstetric Anesthesia: Principles and Practice. 2009, Elsevier. ISBN 978-0-323-05541-3.
 2. Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D, Štourač P, Pařízek A. Současné postupy v porodnické anestezii II – celková anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína 2013; 24(3): 186–192.
 3. McDonnell NJ, Paech MJ, Clavisi OM, Scott KL. Difficult and failed intubation in obstetric anaesthesia: an observational study of airway management and complications associated with general anaesthesia for caesarean section. International Journal of Obstetric Anesthesia 2008; 17(4): 292–297. doi: 10.1016/j.ijoa.2008.01.017.
 4. Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D, Štourač P, Pařízek A. Současné postupy v porodnické anestezii I – peroperační péče u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína 2013; 24(2): 91–101.
 5. Boutonnet M, Faitot V, Katz A, Salomon L, Keita H. Mallampati class changes during pregnancy, labour, and after delivery: can these be predicted? British Journal of Anaesthesia 2010; 104(1): 67–70. doi: 10.1093/bja/aep356.
 6. Fenton PM, Reynolds F. Life-saving or ineffective? An observational study of the use of cricoid pressure and maternal outcome in an African setting. International Journal of Obstetric Anesthesia 2009; 18(2): 106–110. doi: 10.1016/j.ijoa.2008.07.006.
 7. Stourac P, Blaha J, Klozova R, Noskova P, Seidlova D, Brozova, L, Jarkovsky J. Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey. Anesthesia & Analgesia 2014. [Epub ahead of print] doi: 10.1213/ANE.0000000000000572
 8. Štourač P. Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes – reálná zpráva o anesteziologické praxi na českých porodních odděleních. Anesteziologie a intenzivní medicína 2013; 24(2): 81–82.
 9. Štourač P, Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D. Současné postupy v porodnické anestezii IV. – anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(2): 123–134.
 10. Štourač P, Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D, Jarkovský J, Zelinková H. Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(5): 341–347.
 11. Štourač P, Bláha J, Nosková P, Klozová R, Seidlová D, Jarkovský J, Zelinková H. Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Česká gynekologie 2015. [Accepted]