Rektum.cz

 Adresář registrů
Rektum.cz

Portál rektum.cz je věnován především vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice nádorů rekta – diagnózy C20 (dle MKN-10).

start projektu: 02/2010

ukončení projektu: 01/2012

V ČR je každoročně diagnostikováno 8000 pacientů s kolorektálním karcinomem, z nich 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C20). Tento nádor zůstává navzdory soudobým možnostem multimodální léčby závažným onemocněním s až 50% mortalitou.

Správné využívání soudobých léčebných možností vyžaduje kvalifikované výzkumné a odborné týmy špičkových lékařských pracovišť. Širší a účinné využití onkochirurgického výzkumu a rovněž souvisejících poznatků biostatistiky v praxi však vyžaduje mezioborovou edukaci pracovníků a studentů onkologických a chirurgických oborů a odborníků v biostatistice.

Cílem projektu je další odborné vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu působících v onkologické chirurgii, zčásti i v biostatistice, obzvláště odborníků-lékařů na chirurgických klinikách a studentů se zájmem o vědu a výzkum v pracovním poměru k žadateli, a to zejména pomocí zřízení a studijního a následně i praktického využití výukového a výzkumného portálu obsahujícího databázi pacientů (registr Dg C20).

Projekt je prioritně zaměřen na vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků a odborníků-lékařů působících ve Fakultní nemocnici v Motole, avšak je otevřen i dalším odborníkům-výzkumníkům pražských nemocnic a pražských lékařských fakult (1. a 2. LF UK).

Realizací projektu se zvýší odborná kvalifikace cílových skupin a budou vytvořeny přímé předpoklady pro další spolupráci zapojených pracovníků vědy a výzkumu s lékařskou praxí při budování národního registru Dg C20. Partnerem projektu je Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, který s FN v Motole a dalšími odborníky lékařských fakult UK dlouhodobě spolupracuje v onkologickém a biostatistickém výzkumu.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. (Fakultní nemocnice v Motole)
  • Citace: HOCH, Jiří, DUŠEK, Ladislav, GREGOR, Jakub: Rektum.cz - Dg C20/karcinom rekta - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe [online]. Masarykova univerzita [2010]. Dostupný z WWW: http://www.rektum.cz
  • Podpora: projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem (registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/32257, více informací najdete na samostatné stránce) a státním rozpočtem České republiky
  • Partneři: Fakultní nemocnice v Motole (hlavní řešitel projektu) a Institut biostatistiky a analýz (partner projektu)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Rektum.cz
Rektum.cz: vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice nádorů rekta