CREDIT – český registr IBD pacientů na biologické terapii

 Adresář registrů
CREDIT – český registr IBD pacientů na biologické terapii

Neintervenční multicentrické retrospektivně prospektivní longitudinální sledování pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD), kteří jsou léčeni přípravky biologické léčby.

start projektu: března 2016

Idiopatické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida) jsou chronická zánětlivá onemocnění trávicí trubice postihující především mladé osoby ve věku 15–30 let. Jde o medikamentózně nevyléčitelné choroby významně ovlivňující kvalitu života a pracovní i sociální aktivity postižených jedinců. Pacienti s idiopatickými střevními záněty jsou při vyčerpání možností konzervativní medikamentózní terapie (aminosalicyláty, kortikosteroidy, imunosupresiva) indikováni k podání biologické terapie. Jde o nejúčinnější formu léčby IBD, která je obvykle podávána dlouhodobě. Její aplikace v ČR probíhá ve specializovaných centrech.

Informace získané prostřednictvím tohoto projektu mohou zásadním způsobem přispět ke zlepšení účinnosti a bezpečnosti biologické terapie IBD.

Primární cíl projektu:

  • sledování celkového počtu pacientů léčených léčivými přípravky biologické léčby v České republice.

Sekundární cíle projektu:

  • hodnocení efektivity biologické léčby,
  • hodnocení bezpečnosti biologické léčby,
  • hodnocení terapeutických režimů,
  • sledování délky biologické léčby IBD pacientů.

Další důležité informace:

  • Odborná garance: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. (Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP)
  • Partneři: 34 specializovaných pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu CREDIT)
CREDIT: český registr IBD pacientů na biologické terapii