NERO – Nausea/Emesis Registry in Oncology

 Adresář registrů
NERO – Nausea/Emesis Registry in Oncology

Multicentrická neintervenční prospektivní studie, která hodnotí především dodržování antiemetických guidelines při profylaxi nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií a dopad těchto symptomů na kvalitu života onkologických pacientů, jimž je podávána středně nebo vysoce emetogenní chemoterapie.

start projektu: 10/2016

ukončení projektu: 03/2020

Pacienti považují nevolnost a zvracení za jeden z nejvážnějších negativních následků chemoterapie a zcela jistě existuje v této oblasti prostor pro zlepšení jejich kvality života. Ta nejvhodněji naplánovaná podpůrná péče může navíc zlepšit nejen kvalitu života jako takovou, ale zároveň v dlouhodobém horizontu i odpověď na léčbu a přežití. Zavedení registru rovněž zvýší povědomí a zkušenost s podpůrnou léčbou onkologických pacientů mezi onkology i zdravotními sestrami.

Primární cíl projektu:

  • Hodnocení vlivu dodržování antiemetických guidelines v léčbě onkologických pacientů, kteří podstupují opakované cykly středně nebo vysoce emetogenní chemoterapie, ve východní Evropě. Měřítkem hodnocení je zde dosažení kompletní odpovědi během 120 h po chemoterapii.

Sekundární cíle projektu:

  • Hodnocení vlivu nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií na kvalitu života pacientů podstupujících středně nebo vysoce emetogenní chemoterapii.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: Professor Matti Aapro, MD (Clinique de Genolier, Švýcarsko)
  • Partneři: téměř 80 klinických pracovišť ze 7 evropských zemí: Rakouska, Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu NERO)
NERO: Nausea/Emesis Registry in Oncology